Bijleenregeling

 

 

Met ingang van 01 januari 2004 is de zogenaamde bijleenregeling van kracht geworden. Het uitgangspunt van de bijleenregeling is dat de verkoopopbrengst van een eigen woning, na aflossing van de op de woning betrekking hebbende schuld (eigenwoningschuld), wordt aangewend ter verwerving van de nieuwe woning. Om dit doel te bereiken mag bij de aankoop van een nieuwe duurdere woning de eigenwoningschuld niet meer bedragen dan de aankoopprijs (plus aankoopkosten) van de nieuwe woning, verminderd met de netto overwaarde in de oude woning. Onder netto overwaarde (zg vervreemdingssaldo) wordt hier verstaan het verschil tussen de verkoopprijs (minus verkoopkosten) van de oude woning en de eigenwoningschuld van die oude woning.

 

Voorbeeld:

 

Aankoopprijs nieuwe woning   (incl kosten) 350.000
Vervreemdingssaldo (netto overwaarde oude woning) 250.000
  ----------
Maximale bijleenbedrag 100.000

 

 

U mag derhalve in het kader van de eigenwoningschuld maximaal tot genoemd verschil bijlenen, vandaar de naam bijleenregeling. Indien u toch meer wilt bijlenen zal dat meerde deel niet meer tot de eigenwoningschuld vallen, en dus in box 3 terecht komen en dus niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Nieuwe begrippen

 

Eigenwoningschuld:

 

Onder het begrip eigenwoningschuld wordt bedoeld alle schulden waarvan de rente aftrekbaar is in het kader van de eigenwoning De rente die over de eigenwoningschuld wordt betaald is in beginsel aftrekbaar van de inkomsten in box 1.

 

Vervreemdingssaldo eigen woning:

 

Onder het vervreemdingssaldo eigen woning wordt verstaan de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.Onder vervreemding wordt verstaan iedere gebeurtenis waardoor een woning niet meer als eigen woning kan worden aangemerkt.

 

Bedenktijd:

 

Op 1 september 2003 is de wet koop onroerendezaken en aanneming van werk in werking getreden. Deze regeling houdt o.a. in dat nadat de koopovereenkomst is gesloten u als koper een bedenktijd heeft van 3 dagen om de koop ongedaan te maken Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de koper de door beide partijen getekende overeenkomst heeft ontvangen. Overigens staat het beide partijen vrij om een langere bedenktijd overeen te komen.

Deze bedenktijd staat overigens geheel los van de overige ontbindende bepalingen.

 

Bij de aankoop van een woning is alleen de schriftelijke overeenkomst nog maar geldig. Een mondelinge overeenkomst is in deze nieuwe situatie niet meer geldig.